Voor iedereen die zich wil ontwikkelen, die wil groeien of hulp nodig heeft.

De ondersteuning van STEIGER 74 is gericht op het herstellen van problemen in jezelf en/of met je omgeving. Die problemen kunnen zich uiten door bijvoorbeeld spanning, stress, angst, eetstoornissen, lichamelijke klachten of depressiviteit.STEIGER 74 wil je helpen om je denken, voelen en handelen een geheel te laten worden. Een nieuw evenwicht dat vrijheid geeft om jezelf te zijn en van daaruit te handelen.

Steiger 74 kan helpen bij stress- en burnoutklachten, familie- en relatieproblemen en rouw en de verwerking daarvan.

In psychosociale therapie gebruikt STEIGER 74 verschillende therapievormen, met de bedoeling problemen op te heffen of te verminderen. Daarbij kan je denken aan Transactionele Analyse, Gestalt, Rationele Emotieve Therapie en Beeldcommunicatie.

Na een intake- en kennismakingsgesprek stelt STEIGER 74 een behandelplan op en stemt dat met je af. Afhankelijk van je hulpvraag en je persoonlijke voorkeur worden verschillende therapievormen toegepast.

Er vinden tussentijdse evaluaties plaats waarin we de voortgang bespreken.

Bij kinderen uit zich alles in gedrag. Door ingrijpende dingen, kunnen ze in de knel raken. Ze zijn dan sneller prikkelbaar, maken eerder ruzie, slapen slecht, hebben lichamelijke klachten en/of zijn (faal)angstig. Hun normale ontwikkeling kan hierdoor schade oplopen.

Speltherapie is een hulpmiddel om een stagnerende ontwikkeling weer op gang te brengen. Spel geeft het kind de gelegenheid om te ontspannen, gedachten, wensen en gevoelens te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.


Speltherapie werkt goed bij trauma's, pesten of gepest worden, echtscheiding, negatief zelfbeeld, angsten, depressiviteit, slaap- of eetproblemen, agressie, piekeren, eenzaamheid, verlies, stelen, liegen. Speltherapie is voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar. De therapeut speelt mee, verplaatst zich in het kind en leert zo de 'speeltaal' begrijpen.

Na het intakegesprek met de ouders volgen vijf spelobservaties en een adviesgesprek.

De één vindt het makkelijk om te praten, de ander uit zich makkelijker door iets te maken. STEIGER 74 gebruikt dan ook verschillende methoden en laat die methode aansluiten bij wat bij jou past.

Gesprekstherapie, schilderen, een opstelling maken met (spel)figuurtjes, dichten, kleien; dit kan heel goed inzicht geven in wat je denkt, voelt, bezighoudt.

Welke werkwijze of methode we ook gebruiken, het gaat erom te ontdekken waar je vast loopt en welke mogelijkheden er zijn om weer in beweging te komen en voortgang te boeken.

Het intakegesprek kost € 60.
Individuele gesprekstherapie is € 60,- per sessie van 1 uur.
Relatietherapie is € 75,- per sessie van 1 uur.
Kindertherapie is € 50,- per sessie van 45 minuten.

Meerdere zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de kosten van de therapie.
STEIGER 74 is de praktijk voor psychosociale therapie van Richarda Alderden (1967).

'Ik heb de opleiding Psychosociale Therapie op hbo-niveau gevolgd bij Bureau De Roos. Eerder deed ik de opleiding voor kinder- en tienerpastoraat bij De Hoop. Ik volgde diverse creatieve cursussen zoals schilderen en beeldhouwen. Ik zie mensen graag groeien naar een gezonde kijk op zichzelf, anderen en de wereld. Ik help je graag je innerlijke kracht ontdekken zodat je daaruit kunt leven.'

Iedereen is welkom in mijn praktijk, ongeacht levensovertuiging, sekse, leeftijd, geaardheid of ras.

Sportlaan 74
1431 JA Aalsmeer
0628 357658
info@steiger74.nl
Aangesloten bij - 6708317711
AGB 90-048908/57396

webontwerp en realisatie Het Dok/Jan van Dam